Kreatív tánc és mozgás

Szerző: Simon Emőke •  Fotók: Unsplash • 2020. május 27.

Megosztom:

Test. Tudat. Tánc. Történet

 

Beszélgetés Antal B. Imola – szociológus, mentálhigiénés szakember, autentikus mozgás csoportvezetővel

A mozgásnak ezer féle formája van, viszont amiről most szó lesz az abban különleges, hogy a mozgást ötvözi a tánccal és mindezt a lehető legkreatívabb és legszabadabb módon teszi. Fejleszti a testtudatot, megerősíti bennünk a test-lélek-elme kapcsolatot, jó hatással van az önismeretünkre, növeli a kreativitásunkat. Harmóniát és egyensúlyt teremt bennünk.

Budapesten vettem részt kreatív tánc- és mozgásterápián, és imádtam! Ezért amikor megláttam, hogy hasonlót szerveztek Székelyudvarhelyen, akkor egyből tudtam, hogy ezen újból részt akarok venni… No, de mesélj, mi is ez egész pontosan?

Egy olyan csoportfoglalkozásról van szó, amely lehetőséget nyújt a résztvevőknek a tánc és mozgás általi kreatív önkifejezésre és személyes fejlődésre. A test mindig őszinte és általa közelebb juthatunk önmagunkhoz és jobban ráláthatunk működésünkre, de a foglalkozáson a hangsúly első sorban a mozgáson és a kreatív táncon, az alkotás élményén és a testtudat fejlesztésén van.
A tevékenységek különböző módszerek ötvözetéből állnak össze: autentikus mozgás, megtestesítés (embodiment), tánc- és mozgásterápia, szabad tánc, mozgásszínház, történetmesélés, tapasztalati tanulás, mozgás meditáció, kontakt improvizáció és kortárs tánc.

Konkrétan mi történik foglalkozások alatt?

Az emberi kommunikáció jelentős része a szavakon túl történik. A tánc és a mozgás a test „hangja”, egy másfajta eszköz a kifejezésre, amely őszinte, szabad és megbízható.
A foglalkozások ítélés mentes teret biztosítanak, ahol a résztvevők koreográfia nélkül, csak szabadon értelmezhető instrukciók alapján kifejezhetik önmagukat a tánc és mozgás által. Amennyiben adott a tér és az idő, a test mesélni kezd rólunk, élményekről, érzésekről. Ugyanakkor, képesek vagyunk kreatívan megtestesíteni és mozgásban kifejezni mások történeteit, érzelmeit vagy akár tárgyak minőségét.
A foglalkozások alatt kísérletezünk érzeteinkkel, impulzusainkkal, testünk és környezetünk megismerésével, az itt és most élményével. Játszunk a mozgás ritmusaival, a térhasználattal, a különböző sebességekkel és szintekkel. Improvizálunk, a spontán kifejezésnek, a gyermeki énünknek teret adunk és megfigyeljük, hogy mi inspirálja mozgásunkat.
A tevékenységek improvizációra, önkifejezésre és szabad táncra alapoznak, nem igényelnek előzetes tánctudást vagy felkészültséget, bárki bekapcsolódhat.

… és hogyan hat mindez az önismeretünkre, a testi-lelki egészségünkre?

A tánc és a mozgás által ki nem mondott szavaknak adhatunk hangot és megélhetünk számunkra is rejtett, testbe zárt érzelmeket, élményeket. Ennek a kreatív önkifejezési formának különös feszültségoldó hatása van. Általa közelebb kerülünk önmagunkhoz és másokhoz. Az alkotó folyamatok során elménk elcsendesedik és igazán jelen tudunk lenni a pillanatban. Ez a fajta spontán mozgás nagyon felemelő és felszabadító élmény. Rendszeres gyakorlása pedig fejleszti kreativitásunkat és segít mély kapcsolatban maradni saját magunkkal.
Foglalkozás alatt, úgy az egyéni, mint az interaktív tevékenységekben, mozgásunk rólunk mesél, kik vagyunk, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz és másokhoz. Pontosabban, a való életben alkalmazott működésünket tükrözi egy biztonságos környezetben. Amennyiben az élményt önreflexió követi, lehetőségünk van tudatosítani saját mintáinkat.

Hogyan zajlik egy-egy csoportfoglalkozás?

A bevezető ismerkedést és bemelegítést követően gyakorlatok sorozata következik, amely a foglalkozás témájának függvényében változik. Ezek fokozatosan vannak felépítve, hogy a résztvevők tudjanak előbb megbarátkozni a térrel, testükkel és a többi résztvevővel, tudjanak felszabadulni mielőtt komplexebb mozgásra kerülne sor. Mivel a gyakorlatok alatt csak támpontokat nyújtok a mozgáshoz, mindenki saját ritmusa, stílusa, kreativitása szerint bontakozhat ki.
Egy foglalkozás kiindulópontja lehet például egy történet elmesélése. Ezt követően a résztvevők egy-egy szereplőt, élményt, elemet, tárgyat testesítenek meg mozgás által, szabadon értelmezhető instrukciók segítségével. Ebből kiindulva egy egész mozgássorozat jöhet létre, amely interakció által tovább építhető és akár egy improvizált koreográfiáig is fejlődhet.
A mozgás által felszínre kerülő üzenetek, érzések egyéni tudatosítására és megfogalmazására több eszközt is ajánlok, mint a rajz vagy a napló vezetés. Foglalkozás alatt az élmények, felismerések, következtetések megosztására adott a lehetőség, de nem elvárás.
A foglalkozások legtöbbször tartalmaznak relaxációs gyakorlatokat és szabad táncot is.

Milyen előnyei vannak?

A kreatív-tánc és testtudati csoportfoglalkozások által a résztvevők:
  • Fejlesztik testtudatukat és megerősödik bennük a test-elme-lélek közötti kapcsolat egységérzete;
  • Árnyaltabb képet kapnak testükről és javul a testükhöz való viszonyulásuk;
  • Gyakorolják a spontán önkifejezést, fejlesztik improvizációs képességüket;
  • Kreativitásuk, fantáziájuk, alkotó képességük fejlődik;
  • Megtapasztalják a mozgás és a tánc harmonizáló hatását, a jelenlét élményét;
  • Fejlődik non-verbális kommunikációs képességük és önreflexiós képességük;
  • Kikapcsolódnak, lazítanak, a belső feszültséget oldják;
  • Reálisabb, részletesebb, árnyaltabb képet kapnak önmagukról, saját tulajdonságaikról, működésükről;
  • Jobban eligazodnak a társas kapcsolatok terén;
  • A konfliktusokat és a szorongást-keltő helyzeteket hatékonyabban tudják kezelni.
Ezek mellett kihangsúlyoznám a közösségi élmény jelentőségét is. Gyakran szoros összetartozás érzése alakul ki ezekben a csoportokban.

Hol tanultad ezt a módszert?

A módszer jelentős részét egy 2 éves tánc- és mozgásterápia képzés alatt sajátítottam el, melyet Bukarestben végeztem. Ezen kívül, különböző művészetterápiás tréningeken, tánc meditáció-, kontakt improvizáció-, mozgásszínház- és kortárs tánc műhelyeken tanult elemekből is inspirálódok a programok összeállításában. Az önismereti jellegű tevékenységek esetén a mentálhigiénés képzés által nyújtott tudásnak is hasznát veszem.

Ha 3 szóban kellene megfogalmazni, hogy mivel marad, az aki eljön egy csoportfoglalkozásra, akkor mi lenne az a 3 szó?

Felszabadulás, testtudat, jelenlét.

Ha szeretnél hozzászólni cikkünkhöz, látogass el Facebook oldalunkra.Megosztom:

INSPIRÁLÓ